Wyłudzenie odszkodowania z OC co za to grozi?

DATA DODANIA: 2018-08-31 07:25:15
Wyłudzenie odszkodowania z polisy OC

Rosnąca świadomość prawna Polaków, spowodowała lawinowy wzrost kierowanych roszczeń o odszkodowania do ubezpieczycieli, za szkody spowodowane wypadkami oraz o świadczenia z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych. Niestety wśród zgłaszanych roszczeń z roku na rok odnotowywana jest coraz większa liczba żądań o wypłatę odszkodowania, których podstawy zostały sfabrykowane na potrzeby prowadzonych postępowań. 

Co mówią o tym przepisy?

Kodeks karny w art. 298 § 1 stanowi, że kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sposobów na narażenie się na zarzut próby wyłudzenia odszkodowania jest bardzo wiele i nie wszystkie musimy popełnić świadomie i z premedytacją. 

O ile zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanej stłuczki w celu uzyskania odszkodowania za zniszczony pojazd musi zostać uznane za działanie celowe, to „podkoloryzowanie” odniesionych w wypadku obrażeń ciała może wydawać się jedynie nieszkodliwą pomocą w zwiększeniu szansy na wysokie zadośćuczynienie. 

Skorzystanie z krążących w Internecie lub wśród znajomych porad na temat sposobu uzyskania wyższego odszkodowania, również może narazić nas na ryzyko posądzenia o próbę wyłudzenia odszkodowania. 

„Podkoloryzowanie” doznanych w wypadku obrażeń np. wskazując na obrażenia odniesione wcześniej lub później, zwracanie uwagi na okoliczności, które nie miały miejsca, czy opisywanie dolegliwości, które faktycznie nie występują – mogą zostać odczytane jako próba oszukania ubezpieczyciela. Tym samym możemy również narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa, jakim jest oszustwo.

Ubezpieczyciel sprawdzi dokładnie zgłaszającego

Kodeks karny w Art. 286 § 1 określił, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oznacza to, że możliwa kara jest większa, aniżeli za wyłudzenie odszkodowania. 

Prócz oczywistych konsekwencji w postaci możliwości pozbawienia nas wolności za wyłudzene odszkodowania lub oszustwo możemy otrzymać ponadto dodatkową karę w postaci grzywny. 

Zwiększający się proceder prób wyłudzenia odszkodowania, które wykryto w 2015 roku to ponad 13 tys. związane z odszkodowaniami komunikacyjnymi lub majątkowymi, spowodowały wzmożoną ostrożność ubezpieczycieli przy wypłacaniu świadczeń. 

Wiąże się to z koniecznością szczegółowego udowodnienia okoliczności wypadku, jak i jego skutku. Dlatego też najkorzystniejszym rozwiązaniem jest powierzenie dochodzenia odszkodowania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Szczegóły przeczytasz tutaj: https://www.helpfind.pl/kancelarie-odszkodowawcze

Pełnomocnik nie tylko pomoże uzyskać nam wszystkie należne świadczenia w możliwie najwyższej kwocie, ale również uchroni nas przed nawet nieświadomymi działaniami, które mogą skutkować dla nas odpowiedzialnością karną.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody  - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 5.00