Przejdź do strony Warta

Warta zgłoszenie zalania mieszkania

DATA DODANIA: 2017-12-01 11:38:30
Warta zgłoszenie zalania mieszkania

Aby zgłosić zalanie, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub zadzwonić pod numer infolinii 801 308 308 lub 502 308 308.

Jeżeli do zalania mieszkania doszło z winy klienta Warty, podczas zgłoszenia będą wymagane następujące informacje:

 • dane osobowe zgłaszającego oraz poszkodowanego, w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania lub zameldowania;
 • numer polisy;
 • dane osobowe sprawcy: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub zameldowania;
 • miejsce oraz data wystąpienia zdarzenia;
 • przebieg oraz przyczyny zdarzenia;
 • jeżeli w wyniku szkody, ucierpiały inne osoby, należy załączyć ich dane osobowe;
 • nazwa banku oraz numer konta, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania.

Ponadto należy przygotować stosowne dokumenty, takie jak:

 • dokument potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej np. kopia polisy;
 • spis przedmiotów uszkodzonych przez zalanie, łącznie z ich szacunkową wartością;
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie zdarzenia np. oświadczenie sprawcy zalania, oświadczenie administratora budynku lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • jeżeli będzie to możliwe, należy załączyć rachunki lub faktury za zakup uszkodzonego sprzętu, może być to gwarancja;

Jeżeli szkoda jest zgłaszana z polisy poszkodowanego, postępowanie podczas zgłaszania szkody będzie bardzo podobne.

Zgloszenie-szkody.pl - Krzysztof Kamzol - redaktor

Redactor

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki oraz Grafiki Komputerowej. Od lat pasjonuje się grafiką 3D oraz makrofotografią. W wolnym czasie pisze wiersze oraz anglojęzyczne powieści fantastyczne. Miłośnik zimowych spacerów i wycieczek rowerowych.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe. Sprawdź, jak możesz zgłosić szkodę, jakie informacje musisz posiadać oraz jakie dokumenty będą niezbędne.

Warta zgłoszenie włamania

Warta zgłoszenie włamania – przeczytaj o wymaganych dokumentach w przypadku zgłoszenia o włamaniu oraz niezbędnych informacjach, które musisz posiadać.

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?