Przejdź do strony Warta

Warta zgłoszenie zalania mieszkania

DATA DODANIA: 2017-12-01 11:38:30
Warta zgłoszenie zalania mieszkania

Aby zgłosić zalanie, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub zadzwonić pod numer infolinii 801 308 308 lub 502 308 308.

Jeżeli do zalania mieszkania doszło z winy klienta Warty, podczas zgłoszenia będą wymagane następujące informacje:

 • dane osobowe zgłaszającego oraz poszkodowanego, w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania lub zameldowania;
 • numer polisy;
 • dane osobowe sprawcy: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub zameldowania;
 • miejsce oraz data wystąpienia zdarzenia;
 • przebieg oraz przyczyny zdarzenia;
 • jeżeli w wyniku szkody, ucierpiały inne osoby, należy załączyć ich dane osobowe;
 • nazwa banku oraz numer konta, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania.

Ponadto należy przygotować stosowne dokumenty, takie jak:

 • dokument potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej np. kopia polisy;
 • spis przedmiotów uszkodzonych przez zalanie, łącznie z ich szacunkową wartością;
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie zdarzenia np. oświadczenie sprawcy zalania, oświadczenie administratora budynku lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • jeżeli będzie to możliwe, należy załączyć rachunki lub faktury za zakup uszkodzonego sprzętu, może być to gwarancja;

Jeżeli szkoda jest zgłaszana z polisy poszkodowanego, postępowanie podczas zgłaszania szkody będzie bardzo podobne.

Zgloszenie-szkody.pl - Krzysztof Kamzol - redaktor

Redactor

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki oraz Grafiki Komputerowej. Od lat pasjonuje się grafiką 3D oraz makrofotografią. W wolnym czasie pisze wiersze oraz anglojęzyczne powieści fantastyczne. Miłośnik zimowych spacerów i wycieczek rowerowych.

Średnia ocena: 5.00