Skręcenie stawu skokowego, odszkodowanie bez polisy - czy to możliwe?

DATA DODANIA: 2018-07-18 07:00:09
skręcenie stawu skokowego odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Większośc poszkodowanych uważa, że bez właściwej polisy uzyskanie odszkodowanie jest niemożliwe. Czy jest to prawda?

Gdy dojdzie do takiego urazu, skręcenie stawu skokowego odszkodowanie jest możliwe. Jednak nie w każdym przypadku będziemy mogli starać się o odszkodowanie.

Wszystko zależy od tego, w jakich okolicznościach doznaliśmy urazu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż o odszkodowanie możemy starać się nie tylko w sytuacji skręcenia stawu skokowego.

W zasadzie za każdy uraz możemy dochodzić odszkodowania, jeżeli doznamy go w określonych warunkach. Warunki pozwalające na otrzymanie odszkodowania są dość jasne.

Po pierwsze, musi być podmiot odpowiedzialny za szkodę. Po drugie, musimy wykazać winę tego podmiotu za szkodę. W sytuacji, gdy te dwa warunki nie będę spełnione, nie możemy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

W dalszej części artykułu przedstawimy najczęściej występujące sytuacje, kiedy możemy dochodzić odszkodowanie nie posiadając wykupionej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wypadek na chodniku

Najczęściej występująca sytuacja w przypadku skręcenia stawu skokowego jest wypadek na chodniku o złej nawierzchni np.: z wystającymi płytami chodnikowymi lub studzienkami kanalizacyjnymi, zapadniętą kostką brukową czy dziurami w nawierzchniach.

Właściciele lub zarządcy dróg mają obowiązek odpowiednio dbać o stan ulic oraz chodników.

Zatem kiedy dojdzie do wypadku na chodniku, którego przyczyną będzie nienależyte utrzymanie nawierzchni chodnika, możemy wystąpić o odszkodowanie do właściciela lub zarządcy drogi.

Należy się nam wypłata zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Dodatkowo możemy dochodzić kosztów utraconego dochodu, gdyby w związku z urazem jesteśmy niezdolni do pracy.

Wypadek w sklepie

Kolejną często występującym przypadkiem, gdzie pomimo braku ubezpieczenia NNW otrzymamy odszkodowanie, jest wypadek w sklepie. Wydawałoby się, że jest to miejsce bezpieczne, jednak rzeczywistość jest inna.

Najczęściej występującym wypadkiem w sklepie jest poślizg na mokrej nawierzchni. Ponadto spotykamy się z przewróceniem regału na klienta czy spadającym towarem z półek.

W każdym z wymienionych przypadków powstaje zobowiązanie odszkodowawcze sklepu, gdyż to zarządza sklepu powinien zapewnić bezpieczeństwo klientowi.

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 767/09), w którym sąd stwierdził, iż „Miejsce publiczne powinno być odpowiednio przystosowane i bezpieczne dla odwiedzających je osób. Odpowiada za to zarządca terenu”.

Reasumując, należy wskazać, iż jest wiele sytuacji, w których powstaje obowiązek odszkodowawczy. Możliwości uzyskania odszkodowania za skręcony staw skokowy czy inny uraz zależy od miejsca oraz okoliczności samego zdarzenia.

Pomimo że osoba poszkodowana nie będzie miała wykupionej polisy NNW, to są możliwości uzyskania odszkodowania.

Należy pamiętać, iż każdy wypadek jest inny i każdorazowo wymaga szczegółowej analizy. Sklep, zarządca drogi czy to inny podmiot zobowiązany niechętnie przyznają się do popełnionych błędów.

Sprawy takiego typu wymagają większego zaangażowania oraz znajomości prawa. Zatem rekomendujemy z taką sprawą zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody  - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 5.00