Skręcenie kolana odszkodowanie nie tylko z ZUS

DATA DODANIA: 2018-08-28 06:44:01
Skręcenie kolana odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku

Jakie odszkodowanie można uzyskać, gdy wydarzy się wypadek przy pracy? Czy jest to tylko jednorazowe odszkodowanie z ZUS, o które możemy się starać, jeśli została opłacona składka wypadkowa? Czy też mamy możliwość ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Jeśli tak, to od kogo?

Kiedy przysługuje Ci prawo do odszkodowania?

Są różne rodzaje świadczeń w zależności od tego, czy mieliśmy wykupione prywatne ubezpieczenie lub polisę grupową u pracodawcy. Najważniejszym zadaniem jest zgromadzenie dokumentacji medycznej – w tym z pierwszej pomocy lekarskiej (np. pogotowie ratunkowego lub karta medyczna z SOR).

Dodatkowo ubezpieczyciel zapyta nas o cały przebieg leczenia powypadkowego. Może zażądać od nas listy placówek medycznych, w których podejmowaliśmy leczenie. Sprawdzi, czy uraz, który zgłaszamy, jest schorzeniem chorobowym czy pourazowym.

Jeśli uzna, że jest to stan chorobowy, to wówczas może odmówić wypłaty świadczenia. Oczywiście przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji czyli odwołania: https://www.helpfind.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor. Dodatkowo zakład ubezpieczeń powinien przeprowadzić badanie naoczne – czyli z naszym udziałem, dotyczące oceny stanu naszego zdrowia. Potocznie zwane komisją lekarską.

Jednocześnie będziemy pytani – czy leczenie i rehabilitacja skutków wypadku została już definitywnie zakończona.

Postępowanie w przypadku decyzji odmownej

Niezależnie od powyższego możemy starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu, który został uznany za sprawcę szkody. Najbardziej prawdopodobne, że to nasz pracodawca zostanie uznany za zobowiązanego w sprawie.

W konsekwencji dochodzenie roszczeń odszkodowawczych będzie możliwe z polisy OC pracodawcy, o ile taką posiada. Istotnym zagadnieniem jest konieczność wykupienia dodatkowej klauzuli na szkody wyrządzone pracownikom. Oczywiście takie polisy są ograniczone kwotowo, do tak zwanej sumy gwarancyjnej, czyli sumy ubezpieczenia.

Proces uzyskiwania odszkodowania może być bardzo skomplikowany. Będziemy musieli udowodnić, że to pracodawca odpowiada za nasz wypadek. Często ubezpieczyciele szukają możliwości uzasadniającej wydanie decyzji odmownej.

Wówczas pozostaje nam żmudne postępowanie przed towarzystwem ubezpieczeń lub przed sądem. Można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub z porady eksperta. Warto rozważyć podpisanie umowy z profesjonalną firmą zajmującą się tematem odszkodowań.

Poszkodowany nie oznacza pokrzywdzonego

Możemy wówczas starać się o wyższe odszkodowanie i mieć pewność, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwości zmierzające do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jak też odszkodowania, ale też z tytułu utraconych dochodów albo renty na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość.

Warto wówczas skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii, która działa na rynku od wielu lat i ma największe doświadczenie.

Odszkodowanie powinno w swej istocie rekompensować poniesioną przez Poszkodowanego stratę, nie powinno być ani niższe, ani wyższe. Pamiętajmy jednak, że istnieje określony czas na dochodzenie odszkodowania – tzn. termin przedawnienia roszczeń.

Wynosi on od 3 do nawet 20 lat. Warto jednak podjąć jak najwcześniejsze starania zmierzające do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody  - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 4.50