Przejdź do strony PZU

PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

DATA DODANIA: 2018-02-26 08:42:43
PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

Poszkodowany kierowca chce jak najszybciej naprawić swój samochód i odzyskać wszystkie koszty, jakie poniósł w związku z wypadkiem. Częstym zjawiskiem jest przedłużanie się decyzji od ubezpieczyciela. W PZU zgłoszenie kolizji odbywa się szybko, a kierowca nie jest narażony na niepotrzebne koszty i stres związany z oczekiwaniem. Ubezpieczyciel proponuje wiele możliwości zgłoszenia szkody przez Internet, telefonicznie lub dzięki bezpłatnemu formularzowi.

Jak to się odbywa w PZU

Zgłoszenie szkody powinno zawierać wszystkie niezbędne dane osoby poszkodowanej i sprawcy. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 7 dni, żeby przeprowadzić oględziny uszkodzonego samochodu. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu do 90 dni. Poszkodowany kierowca nie powinien mieć jednak powodów do niepokoju, gdyż może to wynikać z postępowania prowadzonego przez policję lub prokuraturę. Należy pamiętać, że dopóki rzeczoznawca nie dokona oględzin samochodu, kierowca nie powinien nic robić z wrakiem. Może to grozić nawet utratą wypłaty odszkodowania. PZU proponuje osobom poszkodowanym kilka sposobów na szybkie zgłoszenie kolizji:

 • telefoniczne
 • internetowe
 • osobiste
 • pisemne

Potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu szkody

Pomocne w wypłacie należnego odszkodowania będą wszystkie dowody- np. w postaci zdjęć czy zeznań świadków. Coraz większa liczba kierowców posiada wideorejestratory, stanowią one niezbity dowód przy wypłacie odszkodowania. Jeśli osoba poszkodowana zgłosi swoją szkodę do TU, powinna wiedzieć, o jaki rodzaj rekompensaty chce się ubiegać: warto określić, jakie świadczenie powinno zostać wypłacone poszkodowanemu i co tak naprawdę chce on uzyskać:

 • zwrot kosztów za leczenie
 • zwrot utraconych dochodów
 • rentę na zwiększone potrzeby
 • zwrot kosztów rehabilitacji

Jakie dokumenty będą potrzebne przy zgłoszeniu kolizji?

Osoba poszkodowana, chcąca zgłosić swoją szkodę powinna posiadać:

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku
 • protokół powypadkowy
 • dokument tożsamości
 • medyczną dotyczącą leczenia powypadkowego
 • prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu

Ile trzeba czekać na decyzję?

W PZU zgłoszenie kolizji jest możliwe poprzez tzw. bezpośrednią likwidację szkody. Polega ona na kontakcie telefonicznym z towarzystwem oraz na przesłaniu zdjęć uszkodzonego samochodu. Nie jest potrzebna wizyta rzeczoznawcy. Bezpośrednia likwidacja szkody jest najkorzystniejsza w przypadku niedużych, nieskomplikowanych napraw pojazdu. Poszkodowany jest wtedy w stanie, uzyskać szybko odpowiednie odszkodowanie małym nakładem środków. W przypadku braku odmowy wypłaty poszkodowany zostanie powiadomiony listownie. Ma on jednak 3 lata na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, jest to jedyna droga na uzyskanie wyższego odszkodowania. Konieczne jest bardzo precyzyjne uzasadnienie swojego stanowiska, przydatne będą wszystkie zgromadzone przez ten czas dokumenty.