Przejdź do strony PZU

PZU Szkoda w przypadku pożaru

DATA DODANIA: 2017-11-29 15:29:08
PZU Szkoda w przypadku pożaru

W przypadku, gdy doszło do szkody ogniowej, należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów:

  • dokument potwierdzający tytuł własności mienia, które uległo uszkodzeniu;
  • notatka lub inny dokument potwierdzający interwencję służb ratunkowych (np. straży pożarnej czy policji). Dokument nie jest wymagany, jeżeli takiej interwencji nie było;
  • wykaz uszkodzonego mienia, wraz z wpisaniem ich wartości w dniu powstania szkody oraz roku kupna/nabycia przedmiotu;