Odszkodowanie z oc sprawcy kolizji czy należy się tylko za samochód?

DATA DODANIA: 2018-09-17 08:29:55
odszkodowanie z oc sprawcy kolizji - możliwości świadczeń

Niektórzy poszkodowani nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie także za uszczerbek na zdrowiu i inne straty. Co dokładnie przysługuje poszkodowanym? Jak mogą to uzyskać?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku nie musi dotyczyć tylko samochodu. Poszkodowani często mylą ubezpieczenie OC ze świadczeniami należącymi się z tytułu Następstw Nieszczęśliwego Wypadku. O ile w przypadku NNW z góry ustalony jest zakres odszkodowania, o tyle przy Odpowiedzialności Cywilnej poszkodowany może sam określić, z jakiego tytułu i o jakie świadczenie będzie się ubiegał.

Istotne jest rozróżnienie dwóch kategorii szkód:

  • na osobie, kiedy możemy wystąpić z roszczeniem;
  • na mieniu, kiedy występujemy o odszkodowanie.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowany w kolizji powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na uszczerbek na zdrowiu, który poniósł w związku ze zdarzeniem drogowym. Dotyczy to zarówno kosztów leczenia czy samych lekarstw, jak i rehabilitacji, a także dojazdu do szpitala. Co więcej, poszkodowany może zgłosić roszczenie z tytułu cierpienia fizycznego oraz psychicznego. Wówczas może uzyskać zadośćuczynienie.

Inne świadczenia zdrowotne

Następstwa kolizji mogą przybrać o wiele poważniejszą formę. Poszkodowani często jeszcze długo borykają się z problemami zdrowotnymi. Dla części z nich oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej. By temu zapobiec, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę zarobków, które utracił w wyniku złej kondycji zdrowotnej oraz długotrwałego leczenia.

Kiedy problemy zdrowotne okażą się długotrwałe, możliwe jest również ubieganie się o zasiłek wyrównawczy, który rekompensuje utracony dochód. Dodatkowo poszkodowanemu może przysługiwać renta na zwiększone potrzeby. Przykładem może być dodatkowa opieka czy rehabilitacją.

Osobom, którym przyznana została grupa inwalidzka, może przysługiwać odszkodowanie pokrywające koszty przekwalifikowania się. Jest to jednorazowe świadczenie, które może umożliwiać nawet założenie działalności gospodarczej.

Poszkodowany ma również prawo ubiegania o zwrot kosztów dostosowania mieszkania. Gdy wypadek komunikacyjny spowoduje niepełnosprawność lub inny poważny uszczerbek, towarzystwo ubezpieczeniowe.ponosi koszty związane z przebudową łazienki czy ubikacji. Może to być:

  • montaż uchwytów
  • montaż urządzeń pomocniczych
  • zmiana armatury

W przypadku, gdy poszkodowany mieszka na wysokim piętrze i po wypadku ma trudności z poruszaniem się, jest możliwość zwrotu kosztów związanych z zmianą mieszkania. Kolejnym udogodnieniem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez zamontowanie urządzeń czy pochylni umożliwiających sprawne przemieszczanie się.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym za uszkodzone rzeczy

Odszkodowanie z OC może dotyczyć również zgubionych przez poszkodowanego przedmiotów osobistych. Mowa tutaj o częściach garderoby i innych przedmiotach posiadanych przez poszkodowanego w dniu kolizji.

Celem opisanych roszczeń jest przede wszystkim polepszenie sytuacji zdrowotnej i materialnej osoby, która doznała uszczerbku w wyniku kolizji drogowej. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł powrócić do normalnego trybu życia.

Zgloszenie-szkody.pl - Współpracownicy Zgłoszenie Szkody  - redaktor

Zgłoszenie Szkody współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Średnia ocena: 5.00