Przejdź do strony MTU

MTU zgłoszenie szkody na osobie

DATA DODANIA: 2017-12-13 08:36:21
mtu zgłoszenie szkody na osobie

MTU ma na swojej stronie formularz zgłoszenia. Należy w nim podać podstawowe dane, a także dodać załączniki z dokumentacją. Ubezpieczyciel natychmiast otrzymuje informację i niezwłocznie przystępuje do likwidacji szkody.

Można również poprosić o spotkanie z opiekunem szkody. Przedstawiciel firmy osobiście zjawia się wtedy u Ciebie. Może z wypłatą odszkodowania. Opiekun udziela także informacji o już zgłoszonej szkodzie.

Ubezpieczyciel proponuje także zgłoszenie telefoniczne pod numer 58 555 62 22. Konsultanci przyjmują zgłoszenia:

  • od 8 do 21 od poniedziałku do piątku

  • od 9 do 21 w soboty i niedziele

W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest przekazanie dokumentów w formie papierowej. Należy je przesłać na adres siedziby firmy.

STU ERGO Hestia SA,

BLS-Likwidacja,

ul. Hestii 1,

81-731 Sopot

 

Jakie dokumenty zebrać?

W przypadku szkody na osobie najważniejsze są dokumenty, które potwierdzają stan zdrowia pacjenta. Należy także udowodnić, że uszczerbek jest powiązany z wypadkiem. W związku z tym należy dostarczyć takie dokumenty jak:

  • dokumentacja pogotowia ratunkowego

  • wyniki badań, opisy zdjęć RTG i inne

  • diagnozy

  • karta informacyjna pacjenta

  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia

Dokumentacja tego typu pozwala zrozumieć ubezpieczycielowi stan zdrowia poszkodowanego oraz jego potrzeby. Na jej podstawie także wyliczany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania jest zależna od wielkości uszczerbku. Ważne jest,m aby dostarczone dokumenty były jak najbardziej szczegółowe - to pozwala na prawidłową ocenę zdrowia poszkodowanego.

Oprócz dokumentów leczenia należy dostarczyć dokumenty pomagające ustalić okoliczności wypadku. Są to:

  • formularz zgłoszenia szkody

  • opis zdarzenia

  • notatka policyjna

Warto także dołączyć dane świadków. Ich relacje potwierdzają okoliczności zdarzenia. Ułatwi to skuteczne dochodzenie odszkodowania.

Cenne wskazówki

W przypadku uszczerbku na zdrowiu możesz starać się nie tylko o odszkodowanie i inne świadczenia pokrywające koszty leczenia i inne straty materialne. Od 2008 każdy poszkodowany może starać się zadośćuczynienie. Jest ono przyznawane za doznaną krzywdę, czy ból. Jest zatem próbą pokrycia strat niematerialnych.

Należy pamiętać, że zadośćuczynienie nie jest przyznawane automatycznie. W MTU należy złożyć dodatkowy wniosek, w którym zawarta jest kwota roszczeń, a także jej uzasadnienie. Zazwyczaj kwota zadośćuczynienia jest znacznie wyższa, niż odszkodowanie. Oba świadczenia są od siebie niezależne. Dzięki temu poszkodowany może starać się zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Zgloszenie-szkody.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Średnia ocena: 5.00