Przejdź do strony Allianz

Allianz zgłoszenie szkody z ubezpieczeń turystycznych

DATA DODANIA: 2017-12-01 09:20:31
Allianz zgłoszenie szkody z ubezpieczeń turystycznych

Allianz w swojej ofercie, posiada również ubezpieczenia turystyczne. Dotyczą one m.in. zagubionego bagażu przez linie lotnicze, kradzieży bagażu, opóźnionych lotów, opieki tłumacza i wielu innych. Allianz zgłoszenie szkody z ubezpieczeń turystycznych może być dokonane na kilka sposobów:

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 522 26 88 (kontakt z Działem Likwidacji Szkód Mondial Assistance);
 • poprzez wysłanie zgłoszenia faxem pod numer +48 22 522 25 69;
 • wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected];
 • w oddziałach firmy;
 • listownie pod adres siedziby:

TUiR Allianz Polska S.A.
Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Dokumenty wymagane w celu zakończenia procesu likwidacyjnego będą różnić się w zależności od rodzaju szkody.

Zagubiony bagaż przez linię lotniczą

 • protokół wystawiony przez linię lotniczą, który potwierdzi zagubienie bagażu;
 • spis utraconych przedmiotów wraz z określeniem ich wartości;
 • kopia biletu lotnicze oraz wywieszki bagażowej;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej;
 • zaświadczenie o kwocie uzyskanego odszkodowania.

Kradzież bagażu z pojazdu

 • notatka policyjna z miejsca kradzieży;
 • rachunek/pokwitowanie z miejsca parkowania;
 • spis skradzionych przedmiotów, wraz z ich wyceną (jeżeli właściciel posiada faktury lub rachunki za ich zakup, powinien również je załączyć);
 • kopia polisy ubezpieczeniowej;

Opóźniony start samolotu

 • dobrej jakości kopia kart pokładowych oraz biletów lotniczych;
 • potwierdzenie pisemne opóźnienia odlotu samolotu, sporządzone przez linię lotniczą;
 • opis przebiegu zdarzenia;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej;
 • w przypadku zakupu artykułów spożywczych, należy załączyć stosowne rachunki.

Zabiegi, konsultacje lekarskie, badania

 • opis przebiegu zachorowania i zdarzenia;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej;
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca przebieg leczenia;
 • rachunki lub faktury za usługi medyczne, pobyt w szpitalu i podobne;
 • w przypadku zakupu medykamentów na własny koszt, należy załączyć rachunki;
Zgloszenie-szkody.pl - Krzysztof Kamzol - redaktor

Redactor

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki oraz Grafiki Komputerowej. Od lat pasjonuje się grafiką 3D oraz makrofotografią. W wolnym czasie pisze wiersze oraz anglojęzyczne powieści fantastyczne. Miłośnik zimowych spacerów i wycieczek rowerowych.

Średnia ocena: 0.00