MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zgłoszenie szkody w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MTU Zgłoszenie szkody

Towarzystwo MTU należy do STU Ergo Hestii, jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. MTU oferuje dla swoich klientów ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia mienia. Kierowca oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC może wybrać ubezpieczenie dodatkowe tj. ubezpieczenie szyb, assistance, NNW czy Zieloną Kartę. Firma oferuje proste i przyjazne produkty, które są zgodne ze standardami. Bez względu na to, z czyjej winy nastąpiła szkoda Towarzystwo Ubezpieczeniowe kompleksowo i rzetelnie zajmie się poszkodowaną osobą. W przypadku szkody na mieniu ubezpieczenie gwarantuje ochronę mieszkania lub domu jednorodzinnego na wypadek zdarzeń losowych oraz chroni od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Pakiet ten jest skierowany do klientów indywidualnych i ma szeroki zakres ochronny.

Czytaj więcej ≫

Jak zgłosić szkodę lub roszczenie

Możesz zgłosić szkodę lub roszczenie w wybrany przez Ciebie sposób:E-szkoda
Zgłoś szkodę przez Internet:

https://www.mtu.pl/obsluga-online/formularze/zgloszenie-szkody/

Telefon
Zadzwoń:

(58) 555 62 22

Infolinia

(58) 555 62 22

Opłata zgodnie z taryfą operatora

Infolinia MTU »

Godziny Infolinii

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Zgłoś szkodę online

Sprawdź jak prosto i szybko zgłosić szkodę przez Internet

Formularz
Wypełniasz formularz
zgłoszenia szkody
Kontakt
Kontakt ze strony
Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Decyzja
Otrzymujesz decyzję
Wypłata
Wypłata odszkodowania

Potrzebne dokumenty

Masz pytania?
Wypełnij formularz

Należy wypełnić pola zaznaczone na czerwono


Trwa wysyłanie...    Trwa wysyłanie...