Potrzebujesz pomocy?
Chcesz zgłosić szkodę?

Rodzaj szkody
NNW NNW NNW
Komunikacyjna OC Komunikacyjna OC Komunikacyjna OC
Nieruchomość Nieruchomość Nieruchomość
Życie Życie Życie
Rolnictwo Rolnictwo Rolnictwo
Inne Inne Inne
Zgłoś szkodę

Zgłoszenie szkody

w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Rodzaje szkód

NNW

Ubezpieczenie to ma chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą obejmować ubezpieczenie podstawowe, jak również takie, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Komunikacyjna OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ma ochronić poszkodowanego przed dodatkowymi wydatkami związanymi ze szkodami. Najczęściej dotyczą one samochodu. Również koszty leczenia pokrywa polisa OC

Nieruchomość

Większość ubezpieczycieli proponuje swoim klientom ubezpieczenie nieruchomości. Dotyczy to zarówno domów, jak i mieszkań. W zależności od umowy - która jest dobrowolna - polisa obejmuje szkody budynku, mienia znajdującego się wewnątrz, jak i ogrodzon...

Życie

Ubezpieczenie to ma zagwarantować osobie poszkodowanej i jej najbliższym wsparcie finansowe w przypadku nagłych zdarzeń losowych. Oraz dać gwarancję bezpieczeństwa, że odłożone przez nią pieniądze będą spełniać swoją rolę.

Rolnictwo

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika ma za zadanie ochronić go od nieszczęśliwych wypadków na terenie jego gospodarstwa i zapewnić środki na dalsze leczenie. Możliwe jest ubezpieczenie także od pojedynczych zdarzeń.

Inne

Są to ubezpieczenia niestandardowe i mają za zadanie zabezpieczyć poszkodowanego lub jego mienie. W ich przypadku obowiązuje stały okres obowiązywania umowy bez zbędnego abonamentu.

Druki zgłoszenia szkody

PDF
AVIVA Formularz zgłoszenia szkody OC - AC Pobierz
AVIVA Formularz zgłoszenia roszczenia - wypadek Pobierz
AVIVA Zgłoszenie szkody osobowej i lub lub rzeczowej w mieniu osobistym Pobierz
PZU Oświadczenie dotyczące szkody zalaniowej Pobierz
PZU Opinia i ustalenia lekarza weterynarii: psy i koty Pobierz
PZU Opinia i ustalenia lekarza weterynarii - zwierzęta gospodarskie Pobierz
PZU Potwierdzenie przyczyny powstania szkody zalaniowej przez administratora budynku Pobierz
PZU Wykaz strat w mieniu ruchomym Pobierz
ERGO Hestia Zgłoszenie szkody komunikacyjnej - wniosek Pobierz
ERGO Hestia Zgłoszenie szkody majątkowej Pobierz

Poradniki

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Nawet niewielka stłuczka zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody z oc sprawcy FAQ

Zgłoszenie szkody z oc sprawcy FAQ

Zgłaszanie szkody często budzi wątpliwości, nierzadko stwarza nowe problemy. Opracowaliśmy najczęstsze pytania klientów. i odpowiadamy w jasny sposób.