Potrzebujesz pomocy?
Chcesz zgłosić szkodę?

Rodzaj szkody
NNW NNW NNW
Komunikacyjna OC Komunikacyjna OC Komunikacyjna OC
Nieruchomość Nieruchomość Nieruchomość
Życie Życie Życie
Rolnictwo Rolnictwo Rolnictwo
Inne Inne Inne
Zgłoś szkodę

Zgłoszenie szkody

w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Rodzaje szkód

NNW

To ubezpieczenie ma chronić od tzw. nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Ochroną objęte jest tu przede wszystkim zdrowie, które jest najcenniejszym dobrem, a osoba ubezpieczona ma zagwarantowane dodatkowe świa...

Komunikacyjna OC

Ten rodzaj szkody dotyczy pojazdu, który uległ wypadkowi. Z polisy komunikacyjnej OC sprawcy wypadku zostanie wypłacone odszkodowanie. Osoba poszkodowana może wystąpić także o zwrot kosztów leczenia.

Nieruchomość

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odpowiednich środków w przypadku pożaru, zalania i innych nieszczęśliwych wypadków w domu. W zależności od rodzaju poniesionych strat zostanie wypłacona odpowiednia kwota.

Życie

W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny, polisa ta ma być zabezpieczeniem dla najbliższej rodziny. Nagła, niespodziewana śmierć jest szokiem dla najbliższych i może mieć wpływ na ich dalsze życie.

Rolnictwo

Rolnicze ubezpieczenie OC ma chronić rolnika i pracujące tam osoby, które ulegną nieszczęśliwemu wypadkowi na terenie gospodarstwa. Osoba poszkodowana może też ubiegać się o środki na dalsze leczenie.

Inne

Ta grupa ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenia niestandardowe, rzadko spotykane. Mają one stały okres obowiązywania umowy.

Druki zgłoszenia szkody

PDF
AVIVA Formularz zgłoszenia szkody OC - AC Pobierz
AVIVA Formularz zgłoszenia roszczenia - wypadek Pobierz
AVIVA Zgłoszenie szkody osobowej i lub lub rzeczowej w mieniu osobistym Pobierz
PZU Oświadczenie dotyczące szkody zalaniowej Pobierz
PZU Opinia i ustalenia lekarza weterynarii: psy i koty Pobierz
PZU Opinia i ustalenia lekarza weterynarii - zwierzęta gospodarskie Pobierz
PZU Potwierdzenie przyczyny powstania szkody zalaniowej przez administratora budynku Pobierz
PZU Wykaz strat w mieniu ruchomym Pobierz
ERGO Hestia Zgłoszenie szkody komunikacyjnej - wniosek Pobierz
ERGO Hestia Zgłoszenie szkody majątkowej Pobierz